Laudatio anlässlich der Verleihung des Bad Bevensen-Preises 2012 (Niederländisch)

PDFDruckenE-Mail

Laudatio Otto Groote Ensemble   Bad Bevensen Musikpreis 2012

Otto Groote, een fakkeldrager voor de Platt-Duitse muziek in de 21ste eeuw. De folkrevival in Duitsland in de vorige eeuw viel samen met de internationale  opleving van de volksmuziek. Otto Groote had hier toentertijd al kennis van genomen, maar toch gekozen voor het kunstenaarschap van Beeldhouwer.

In de 21ste eeuw kwam bij hem weer een hernieuwde belangstelling voor het genre en hij wou er op zijn manier er wat  mee gaan doen.  De eenzaamheid van kunst maken in een atelier en  af en toe een expositie was voor hem niet genoeg. Er zat ook nog een muzikale talent in zijn binnenste  te broeden en ook het plezier om te performen voor publiek was voor hem een nieuwe uitdaging.

Hij is niet over één nacht ijs gegaan hij heeft de stoute schoenen aangetrokken om op een  frisse  manier een belangrijke impuls gegeven aan de hernieuwde belangstelling voor het Platt-Duitse lied. Als cultureel vertegenwoordiger van een klein taalgebied staat hij symbool voor het moeilijke gevecht om culturele authenticiteit te bewaren in een steeds meer geglobaliseerde wereld.

Een grote verdienste  is dan ook dat Otto  in een zeer korte tijd veel warme contacten heeft opgebouwd met allerhande muzikanten en schrijvers  in binnen en buitenland. Hij is een echte innemende persoonlijkheid en als grensoverschrijdende  bruggenbouwer betrekt hij regelmatig gasten bij zijn projecten. Otto is als bindmiddel langzamerhand een netwerk van heel veel mensen, lijnen of dingen die samenkomen. Hij werkt hierbij duidelijk vanuit de marge met zijn blik gericht op de wereld. Hierbij bedoel ik marge in de betekenis van mensen die ernstig met iets bezig zijn, maar dan ernstig waarbij natuurlijk ook genoeg ruimte blijft voor luim. Hij werkt in de traditie van een Liedermacher-singer songwriter met een sterke  hang  naar handgemaakte muziek en heeft daarbij  een fijne neus en smaak voor kwaliteit en vertolkt naast zijn eigen geschreven werk ook liederen van andere collega’s, maar geeft daarbij wel zijn  eigen klankkeur. Als men met zang bezig is, dan moet je studeren en Otto weet als geen ander dat je met je stem als ieder ambachtsman betaamt iets moet doen. Dat het beter moet worden.

En het is ook beter geworden over al die jaren, dat hij nu bezig is. Zijn liedjes worden  spelenderwijs min of meer op zich zelf staande miniaturen, die ingekleurd worden door fraaie arrangementen. Hierbij komt duidelijk naar voren dat een zanger ook een groep kan zijn. Zijn vaste ensemble  zorgt  hierbij voor een ruim gesorteerd kleurenpalet. Verder verrast hij ons regelmatig met authentieke , in  tradities gewortelde  en open kunst dat altijd blijft optornen tegen de commerciële vervlakking. In tijden van oprukkende massacultuur, weet hij, door zijn creatieve  inbreng ook op een luchtige manier  de streektaal onder de aandacht te brengen.

In zijn tekstkeuze staat diversiteit voorop en kent geen grenzen. Motto:  Een lied zing  je nooit of nooit alleen, zonder al die anderen zou dat niet gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat Otto Groote en zijn ensemble Matthias Malcher en Ralf Strothmann in de prestigieuze  lijst van laureaten van deze prijs geenszins zoumisstaan.

Daarom een warme Hulde voor wat hij betekent voor vrienden, voor zijn publiek en voor de streektaalmuziek.

Henk Scholte

   
| Freitag, 20. April 2018 || Designed by: LernVid.com |